Vivid Games SA – 15 marca 2017 – Aktualizacja po raporcie rocznym

by Łukasz
Vivid Games SA – 15 marca 2017 – Aktualizacja po raporcie rocznym

Podstawowe informacje

Poniższa aktualizacja dotyczy obszernej analizy spółki Vivid Games SA, którą opublikowałem 20 listopada 2016. Z analizą możesz się zapoznać czytając artykuł Vivid Games SA – 20 listopada 2016 – Analiza

Trafna analiza wyników spółki

W  2016  roku  skonsolidowane  „przychody  ze  sprzedaży  i  zrównane  z  nimi”  wyniosły 22,7  mln  PLN  i  wzrosły  o  31,4%  r/r.  Grupa  zakończyła  rok  obrotowy  wynikiem netto na poziomie 3 mln PLN. Jeśli spojrzymy na moją poprzednią analizę Vivid Games SA – 20 listopada 2016 – Analiza , możemy zobaczyć, że właśnie takiego poziomu wyników się spodziewałem. Spółka osiągnęła nieco lepsze wyniki, niż zakładałem w poprzednim opracowaniu.

Przeglądając opublikowane wyniki finansowe za rok 2016 widzimy, że „przychody ze sprzedaży” spółki są niemal identyczne w roku 2016 jak w roku 2015, co oznacza, że seria Real Boxing zapewnia solidny fundament oraz stałe wpływy ze sprzedaży, więc jej kontynuacja w 2017(premiera Real Boxing® Manny Pacquiao) również korzystnie wpłynie na wyniki.

W 2016 roku dział produkcyjny spółki skupiał się na produkcji gry Metal Fist, która jest najważniejszym tytułem własnym spółki, co możemy zauważyć analizując koszty działalności operacyjnej spółki w opublikowanym raporcie.

Inwestuję w przyszłość

Lista premier zaplanowanych na 2017 rok jest największa w historii firmy. Po marcowej premierze Highway Getaway, w tym roku na rynek trafią co najmniej trzy kolejne gry: w kwietniu kontynuacja marki Real Boxing Manny Pacquiao, w czerwcu Metal Fist oraz w IV kwartale Outer Pioneer, co powinno przełożyć się również na rekordowe wyniki finansowe spółki.

Na chwilę obecną nie podejmę się szacowania wyników spółki na obecny 2017 rok, natomiast na wyniki szacowane w poprzedniej mojej analizie nakładam spory margines błędu.

Bardzo dużym plusem, który wpłynie pozytywnie na obecne wyniki spółki jest fakt, że koszty produkcji największej gry Metal Fist, zostały poniesione w roku 2016 a przyszłe koszty będą powiązane jedynie ze sprzedażą bezpośrednią (np. prowizje dla dystrybutorów) lub marketingiem.

Co robię z akcjami spółki?

Akumuluję. Kurs akcji przez ostatnie tygodnia spadał bo bardzo niskich poziomów. Wykorzystałem tę sytuacje do kupienia akcji po niższej cenie niż posiadałem wcześniej (spadek mieścił się w założonym przeze mnie poziomie ceny, po przekroczeniu, którego musiałbym ciąć straty), każdy spadek ceny w okolicę 4zł będę traktował jako okazję inwestycyjną akumulując akcje.

Ł.