Tag Archives

2 Articles

Agresywny portfel inwestycyjny – cele, charakterystyka oraz skład portfela

Agresywny portfel inwestycyjny – cele, charakterystyka oraz skład portfela

Portfel agresywny jest jednym z moich głównych portfeli, w którym zarządzam swoim kapitałem inwestując w akcję spółek giełdowych. Portfel powstał w marcu 2015 roku z początkowym kapitałem 5 000 zł, który był oraz będzie sukcesywnie podnoszony o minimum 1 000 zł każdego miesiąca co pozwoli mi na dokonywanie większej ilości inwestycji.
Horyzont inwestycyjny portfela to maksymalnie 10 lat. Jest to portfel agresywny, więc jego cel również jest bardzo podobny. Celem jest kupno jachtu za 3-4 miliony zł w perspektywie do 10 lat.

Rainbow Tours SA – 22 sierpnia 2016 – Analiza

Rainbow Tours SA – 22 sierpnia 2016 – Analiza

Rainbow Tours zajmuje się sprzedażą własnych imprez turystycznych, pośrednictwem w sprzedaży imprez turystycznych innych touroperatorów, sprzedażą biletów lotniczych, autokarowych, i promowych. Sprzedaż realizowana jest przy wykorzystaniu czterech głównych kanałów dystrybucji: sieci własnych punktów sprzedaży (biur obsługi klienta), sieci agencyjnej, internetu oraz niezależnej linii call center. Firma posiada 22 własne oddziały (19 biur własnych oraz 3 franczyzowe).