„Odkrywam spółki giełdowe” – wprowadzenie oraz wyjaśnienie nowego działu

„Odkrywam spółki giełdowe” – wprowadzenie oraz wyjaśnienie nowego działu

Wprowadzenie

Jedną z bardzo ważnych podstaw do rozpoczęcia przygody z inwestycjami kapitałowymi jest znajomość rynku na którym chcemy inwestować. W przypadku inwestycji giełdowych, to właśnie odkrycie możliwie największej ilości spółek notowanych na giełdzie pozwoli nam wyszukać dobre okazje inwestycyjne, co może przełożyć się na świetne wyniki inwestycji w przyszłości.

Właśnie z tego powodu postanowiłem rozpocząć nowy dział na blogu pod nazwą „Odkrywam spółki giełdowe”, w którym co kilka dni będę starał się odkrywać kilka nowych spółek oraz publikować kilka szczegółowych informacji na ich temat, a także ich ocenę według skali, którą ustaliłem w momencie rozpoczęcia tego działu.

Cele działu „Odkrywam spółki giełdowe”

Moim celem jest pokazanie sobie oraz Wam, że oprócz tych najpopularniejszych spółek, o których piszą blogi lub fora, jest wiele bardzo fajnych stabilnych spółek, które mogą być świetną okazją inwestycyjną.

Każdą spółkę postaram się ocenić fundamentalnie według moich własnych kryteriów przypisując im wartości od 1(najgorsza) do 10(najlepsza) do każdego punktu z tabeli ocen.

Spółki, które wyjątkowo mnie zainteresują dopiszę do listy spółek przeznaczonych do bardziej szczegółowej analizy. Nie wykluczam również tego, że niektóre pozycje trafią do moich portfeli.

Kryteria oceny spółek

  1. Jasne i zrozumiałe źródło przychodów.
  2. Podstawowy profil działalności – Znaczna większość przychodów jest generowana przez podstawowy profil działalności spółki.
  3. Historia wyników finansowych. – Czy przychody oraz zyski są stabilne i można określić stałą dynamikę ich zmian.
  4. Dywidenda. – Czy spółka płaci lub zamierza płacić dywidendę? Jeśli płaci, to od ilu lat i jakie wartości.
  5. Perspektywy na przyszłość. – Czy spółka jest w stanie zwiększać swoje wyniki.
  6. Brak specyficznych zagrożeń. – Czy spółka jest mocno uzależniona od specyficznych czynników zewnętrznych czy nie?.

Ł.