Kruk SA – 21 marca 2017 – Analiza – Kruk jako jedna z najlepszych spółek giełdowych GPW

by Łukasz
Kruk SA – 21 marca 2017 – Analiza – Kruk jako jedna z najlepszych spółek giełdowych GPW

Podstawowe informacje

Spółka Kruk jest międzynarodową grupą finansową zajmującą się windykacją wierzytelności na skalę masową. Największym segmentem działalności Kruka jest zakup i windykacja na własny rachunek i ryzyko portfeli przeterminowanych wierzytelności głównie od banków. Drugą, komplementarną aktywnością są usługi windykacji na zlecenie, w których przychody opierają się na prowizjach.

Grupa KRUK kupuje i zarządza wierzytelnościami w siedmiu europejskich krajach – w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech oraz w Hiszpanii. W każdym z nich promuje unikatową strategię, polegającą na rozkładaniu zobowiązań na raty.

Głwnym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek w trzech segmentach:

  • wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych);
  • wierzytelności hipotecznych;
  • wierzytelności korporacyjnych.

Analiza danych z raportu rocznego

Analizując wyniki finansowe widzimy, że spółka bardzo dynamicznie zwiększa swoje przychody oraz zyski. Średnia procentowa dynamika wzrostu wynosi ponad 23% – 35%.

Kruk - wyniki finansowe 2012–2016

W ostatnim roku spółka zainwestowała łącznie 1,3 mld PLN w 99 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 16,4 mld PLN. To najwięcej w historii działalności.

Kruk - Nabyte portfele wierzytelności 2012-2016

Portfele nabyte w 2016 roku miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w roku 2016. Będą one również podstawą budowy wyników finansowych w kolejnych latach. Warto tutaj zauważyć bardzo dużą różnicę pomiędzy rokiem 2015 a 2016, co może przełożyć się na znaczącą poprawę wyników finansowych w roku 2017 oraz latach kolejnych.

Kruk - portfele nabyte w latach 2015–2016

Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne z podziałem na kraje to ciągle największe nakłady spółka miała na rynku w Polsce. Poniższa tabela pokazuje również, że spółka bardzo mocno zaczyna rozwijać się również na rynkach zagranicznych – szczególnie Rumunia oraz Włochy.

Kruk - nakłady inwestycyjne z podziałem na kraje

Kruk - wskaźniki rentowności 2012–2016

* powyższe tabele pochodzą z dokumentu „Sprawozdanie  Zarządu  KRUK  S.A. z dzialalnosci  Grupy  Kapitałowej za  2016 rok”

Analiza wyników finansowych spółki – opracowanie własne

Przychody

Poniższy wykres pokazuje historyczne przychody spółki(kolor niebieski) a także moje założenia odnośnie przyszłego przychodu(kolor zielony). Moje założenia oparłem na dynamice przychodu, którą obliczyłem na podstawie historycznych danych dla każdego roku r/r. Oczywiście szacowany przychód będzie osiągnięty pod warunkiem utrzymania dynamiki wzrostu.

Średnia roczna dynamika przychodów zastosowana na wykresie wynosi 25%. Jest to wartość o tyle realna, że we wszystkich poprzednich latach spółka często osiągała wyższą dynamikę przychodów.

Moim osobistym zdaniem w roku 2017, spółka osiągnie większą dynamikę wzrostu wyników niż średnia z przeszłości ze względu na znaczący wzrost wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności w roku poprzednim! Jednak aby zakładane wyniki nie były zbyt optymistyczne, przedstawiam tutaj dynamikę, która jest średnią z lat poprzednich.

kruk-przychody-roczne

Zyski oraz koszty

Poniżej przedstawiam wykres zysków netto spółki. Dane historyczne oznaczone są kolorem niebieskim a moje założenia odnośnie zysków w przyszłości kolorem zielonym.

Jeśli spojrzymy na lata 2010 – 2016 możemy zauważyć imponującą stabilność oraz wysoką dynamikę wzrostu wyników. Na polskiej giełdzie istnieje niewiele podobnych spółek, których wyniki rosną w taki sposób, co sprawia, że w mojej ocenie jest to jedna z najlepszych spółek do inwestycji długoterminowej. Spółka poprawia swoje wyniki niemal każdego kwartału, rozwijając się oraz coraz zwiększając obszar swojego działania.

kruk-zyski-roczne

Perspektywy odnośnie wyceny spółki w roku 2017

Sporządziłem zestawienie, na którym możemy zobaczyć jaki „teoretycznie” powinien być kurs akcji Kruk SA, po osiągnięciu przez spółkę zakładanego rocznego zysku. Spółka osiągnęła 249 mln PLN zysku netto w roku 2016 a kurs akcji spółki wahał się pomiędzy 170zł – 250zł plasując ją pomiędzy spółką w odpowiedniej cenie a spółką drogą (przy cenie 250zł). Średnia wartość wskaźnika C/Z w roku 2016 wynosiła 16-17. Obecna cena akcji (okolice 240 zł) oznacza, że inwestorzy starają się zdyskontować w pewnym stopniu przyszłe wyniki spółki, które jak widzimy na moim opracowaniu powyżej powinny wynosić ponad 300 mln PLN w roku 2017. Ponieważ ja traktuję spółkę jako inwestycje długoterminową oraz liczę na osiągnięcie przez spółkę wyników finansowych, które opisałem powyżej, uważam, ze cena akcji poniżej 250 zł jest dobrym momentem wejścia w inwestycję, ponieważ jeśli spółka rzeczywiście osiągnie poziom zysków netto przekraczający 500 mln PLN ( perspektywa 2 lat ), kurs akcji będzie znajdować się znacznie wyżej niż obecnie – i wynosił 350 – 450 zł, co oznacza, że zysk w inwestycji w spółkę Kruk SA, może wynosić grubo ponad 50% w skali 2 lat.

kruk-analiza-c-z

Moje szacunkowe prognozy odnośnie przychodu są następujące:

  • 980 mln PLN przychodu w 2017 roku wygeneruje 320 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 300 zł za akcję
  • 1 230 mln PLN przychodu w 2018 roku wygeneruje 412 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 350 zł za akcję
  • 1 540 mln PLN przychodu w 2019 roku wygeneruje 545 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 450 zł za akcję

Co takie wyniki mówią nam o szacowanym kursie akcji w najbliższych latach?

Na podstawie moich założeń zysków, a także kalkulacji ceny akcji, którą przygotowałem, spodziewam się kursu akcji w granicach 350 – 450 zł w ciągu najbliższych 2 lat. Kupując akcje po cenie 200 – 250 zł liczę na prawie 100% zysku z inwestycji.

Analiza techniczna

Analiza techniczna w mojej ocenie nie bardzo ma sens, więc jej tutaj nie publikuję.

Czy dodaję do portfela?

Spółka znajduje się obecnie w moim „Portfelu stabilnego wzrostu” a także w „Agresywnym portfelu inwestycyjnym”. Każdy spadek ceny akcji w granice 200 zł, wykorzystuję do powiększenia pakietu akcji. Inwestycję traktuję jako bardzo stabilną oraz długoterminową.

Ł.