GetBack SA – 4 marca 2018 – Analiza – Najlepsza okazja inwestycyjna w roku czy wyjątkowa wtopa?

by Łukasz
GetBack SA – 4 marca 2018 – Analiza – Najlepsza okazja inwestycyjna w roku czy wyjątkowa wtopa?

BARDZO WAŻNE

EDIT: Obecnie spółka jest w restrukturyzacji oraz jest sprawdzana przez KNF i prokuraturę z powodu prawdopodobnych naruszeń informacyjnych.

Informacje zawarte w poniższej analizie nie mają już racji bytu, jednak zostawiam je tutaj aby pokazać w jaki sposób analizowałem spółkę.

Podstawowe informacje

Spółka prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności własnych, windykacji na zlecenie oraz windykacji portfeli wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Wierzytelności pochodzą głównie z sektora finansowego i telekomunikacyjnego.

Analiza danych z raportu rocznego

Czekamy na publikację raportu za rok obrotowy 2017.. na obecną chwilę mogę szacować wyniki na podstawie szczątkowych raportów bieżących, publikowanych przez spółkę.

Informacja dotycząca portfeli wierzytelności i spłat

getback-wyniki-portfeli

Analiza wyników finansowych spółki – opracowanie własne

Przychody

Poniższy wykres pokazuje historyczne przychody spółki(kolor niebieski) a także moje założenia odnośnie przyszłego przychodu(kolor zielony). Moje założenia oparłem na dynamice przychodu, którą obliczyłem na podstawie historycznych danych dla każdego roku r/r. Oczywiście szacowany przychód będzie osiągnięty pod warunkiem utrzymania dynamiki wzrostu.

GetBack jest spółką, w której dynamika wzrostu przychodów z roku 2016 na 2017 była bardzo imponująca oraz wynosiła ponad 100% licząc r/r. W moich przewidywaniach wziąłem pod uwagę bardziej ostrożną dynamikę na kolejne kwartały, która wynosi 80% za ostatni kwartał 2017, oraz malejąco od 90% do 67% za cztery kwartały 2018 roku r/r. Rok 2019 jest dla mnie zupełnym znakiem zapytania, natomiast w szacunkach posłużyłem się rekomendacjami domów maklerskich, które przewidują podane na wykresach przychody.

Biorąc pod uwagę podane przez spółkę dnia 16 stycznia 2017 informacje dotyczące wierzytelności i spłat, osobiście sądzę, że przychody będą nieco wyższe niż zaprezentowane na poniższych wykresach.

Czy taka dynamika wzrostu przychodów ma szanse być kontynuowana w przyszłości? W mojej ocenie jest to mało prawdopodobne dlatego dla 2019 przyjąłem dużo niższą dynamikę wzrostów, również znacznie niższą niż w przypadku spółki Kruk SA, będącej liderem branży.

Z drugiej jednak strony, spółka kupuje bardzo dużą ilość portfeli, więc czas pokaże.

getback-przychody-rocznegetback-przychody-kwartalne

 

Zyski oraz koszty

Poniżej przedstawiam wykres zysków netto spółki. Dane historyczne oznaczone są kolorem niebieskim a moje założenia odnośnie zysków w przyszłości kolorem zielonym.

Podobnie jak w przypadku przychodów, jeśli chodzi o zyski netto, spółka charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu wyników z roku na rok, która wynosi aż 40%-50% r/r. Oczywiście mówię tutaj tylko o porównaniu roku 2016 do 2017(spółka natomiast utrzymuje takie wzrosty od 2014 roku!) i na tej podstawię oraz na podstawię dynamiki wzrostu dla konkurencyjnej spółki Kruk SA oceniam wzrost wyników w przyszłości. W swoich szacunkach zysku netto za rok 2018 brałem pod uwagę ostatnie (mało aktualne) rekomendacje banków, oraz ostatnie informacje odnośnie kupowanych portfeli.

Dla lat 2018 oraz 2019 brałem pod uwagę dużo niższą dynamikę wzrostu, ze względu na fakt, iż spółka prawdopodobnie będzie miała znacznie wyższe koszty finansowania wynikające z obsługi wyemitowanych w ostatnim czasie obligacji oraz spłaty ich odsetek.

Ciągle jednak uważam, że biorąc pod uwagę bardzo wysokie przychody spółki oraz niesamowicie rosnącą bazę portfeli wierzytelności, dynamika wzrostu zysku netto powinna być w granicach 30-40% i właśnie takie wartości brałem pod uwagę sporządzając szacunki na 2018 oraz 2019 rok.

getback-zyski-rocznegetback-zyski-kwartalne

Zapowiadana emisja akcji oraz jej wpływ

Gorącym tematem oraz powodem gigantycznej przeceny jest zapowiedź emisji akcji. Spółka planuje podwyższenie kapitału w dwóch transzach – poprzez emisję w formie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 19.999.999 akcji i nie więcej niż 50.000.000 akcji. Skala emisji jest ogromna, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie w obrocie znajduje się 100 mln akcji.

Cena emisji

Z nowej emisji spółka zamierza pozyskać 1 mld zł, emitując 70 mln akcji, prosta kalkulacja pokazuje nam, że cena emisyjna powinna wynosić 14.30 zł. Jak będzie w rzeczywistości oraz czy spółce uda się sprzedać akcje, pokaże czas.

W mojej ocenie sprzedaż jest już tylko formalnością i do emisji dojdzie, prawdopodobnie spółka posiada już podmiot zainteresowany zakupem. Korzystnym faktem jest to, że wszystko ma odbyć się bardzo szybko, pierwsza transza już w marcu, następna kilka tygodni później.

Perspektywy odnośnie wyceny spółki w roku 2018

Sporządziłem zestawienie, na którym możemy zobaczyć jaki „teoretycznie” powinien być kurs akcji, po osiągnięciu przez spółkę zakładanego rocznego zysku netto. Wyjątkowo dla spółki GetBack przygotowałem zestawienie dla obecnej ilości akcji w obrocie oraz dla ilości akcji w obrocie po ewentualnej emisji, o której pisałem wcześniej.

Wycena spółki dla 100 000 000 akcji.

Zacznijmy od początku. Zysk netto spółki za rok 2016 wynosił 200 000 000 zł. Spółka debiutowała na GPW po cenie 18,5 zł, co w mojej ocenie było bardzo dobrą ceną – jak widać na poniższym zestawieniu taka cena plasuje się jako „akcje tanie” i właśnie z tego powodu sam kupowałem akcje kiedy spółka debiutowała. Poniższa tabela tłumaczy również bardzo wysokie ceny docelowe, które spółka dostawała od domów maklerskich po debiucie – spółka miała bardzo wysokie założenia odnośnie zysków w kolejnych latach – co się nie zmieniło, zmieniło się natomiast otoczenie istotne dla inwestorów!

W moich założeniach inwestycyjnych kurs ceny akcji waha się pomiędzy tanimi akcjami oraz drogimi akcjami. Okres „tanich akcji” jest momentem do zakupu, natomiast „drogie akcje” oznaczają dla mnie moment sprzedaży – strategię tę stosuję na każdej spółce – tak samo było również w przypadku GetBack, kiedy po debiucie akcje zaczęły zbliżać się do „akcji drogich” pozbyłem się akcji pomimo świetnych fundamentów czekając na to, aż kurs spadnie do „akcji tanich”!

 

getback-analiza-c-z-100000000

Wycena spółki dla 170 000 000 akcji – po podwyższeniu kapitału zakładowego.

Ocenienie czy akcje są drogie obecnie to nie wszystko, dlatego właśnie przy analizie spółki skupiam się na szacunkach odnośnie przyszłego zysku netto – zysku z którego mogą być w przyszłości wypłacane dywidendy – czyli to czego docelowo oczekuję od inwestycji giełdowych.

Najważniejszym etapem wyceny jest jednak określenie czy w przyszłości szacowany zysk netto, będzie oznaczał akcje tanie czy drogie, dlatego właśnie w przypadku podnoszenia kapitału zakładowego, musiałem przygotować kolejne zestawienie, które zawiera wyliczenia dla 170 000 000 akcji w obrocie. Jak widzimy w tabeli, jeśli spółka debiutowałaby z taką ilością akcji oraz z 200 000 000 zł zysku netto, cena prawdopodobnie wynosiłaby 10-11zł.

Przechodząc do konkretów:

W mojej ocenie ostatnia fala spadkowa zaczęła już dyskontować ewentualną emisję akcji, dlatego aby ocenić cenę akcji spółki, powinniśmy się skupić na poniższym zestawieniu.

Spółka w 2017 zarobi znacznie więcej niż w roku poprzednim, wg. moich założeń będzie to około 250 – 300 mln zł, dlatego powinniśmy patrzeć na 2 oraz 3 kolumnę w tabeli. Obecna cena akcji – okolice 13zł – dla mnie oznacza, że akcje są tanie, czyli jest to idealny moment na zakup w oczekiwaniu na podniesienie ceny do „akcji drogich” (nie wykluczam faktu, że akcje dalej mogą tanieć – moją strategię opiszę poniżej). Patrząc na spółkę w dłuższej perspektywie, prognozując 400-500 mln zysku netto w latach 2018-2019 jestem wręcz przekonany, że spółka wróci do ostatnich maksimów, nawet po tak znacznym rozwodnieniu – oczywiście tutaj nie zakładam, sytuacji, w której ogłaszane będą kolejne emisje.

Bardzo korzystnym faktem, jest tutaj informacja z 2 marca 2018, wg której GetBack ocenia, że planowane zmniejszenie kosztów finansowania może powiększyć zysk spółki w skali roku o 80-90 mln zł, co jeszcze bardziej podnosi atrakcyjność spółki – oczywiście jeśli jest to prawda – bo wiemy już, że zapowiedzi prezesa spółki należy traktować z lekkim dystansem.

getback-analiza-c-z-170000000

Moje szacunkowe prognozy odnośnie przychodu są następujące:

  • 840 mln PLN przychodu w 2017 roku wygeneruje około 300 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 22 zł za akcję
  • 1 480 mln PLN przychodu w 2018 roku wygeneruje około 400 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 30 zł za akcję
  • 1 650 mln PLN przychodu w 2019 roku wygeneruje około 520 mln PLN zysku netto, co sprawi, że cena akcji spółki będzie wynosić około 40 zł za akcję

Moja strategia odnośnie spółki jest w tej chwili następująca:

  • kupuję „akcje tanie” licząc na natychmiastowy zwrot sytuacji oraz powrót do „akcji w odpowiedniej cenie” lub później „akcji drogich”
  • jeśli akcje dalej będą spadać sprzedaję z maksymalnie 5% stratą.
  • .. przeczekuję spadki oraz szukam kolejnego momentu na kupno „akcji tanich”

Analiza techniczna

Analiza techniczna w mojej ocenie nie bardzo ma sens – szczególnie dla spółki, która jest notowana od kilku miesięcy, więc jej tutaj nie publikuję.

Czy dodaję do portfela?

Tak, obecnie posiadam akcję spółki.

EDIT: Sprzedałem akcje z minimalną stratą(od ceny 13zł) wg strategii, natomiast obecnie 28-29 marca po ostrych spadkach, odkupiłem je ponownie.

Cena akcji ostatnio znacznie spadła, natomiast fundamenty są ciągle świetne, pamiętajmy o tym,  a powyższa analiza powinna pozwolić Ci ocenić kiedy jest dobry moment na ewentualny zakup akcji!

Ł.